“Batasan ug Kina-ija sa Media Nagkalain-lain…”

MATA SA PALIBOT ni TONY C. ESPERAME

Dunay mapa-inubsanon,dili garaon ug hambogero… duna sab kusog mopasiatab ug mopasikat sa ija kaugalingon…bisan kon bulok magpakarung-ingnon bright, bisan kon pobre, magpakadato ug adunahan.

Dunay sugounon ra ug binayaran tungod kay suloguon lamang sa iyang amo… muputak usa ayha pa mangitlog…dunay kusog modikit sa politiko para malibre ug atimanon…Dunay sweldo pero tungod kay bisyuso kulang ang himuon magsigi dikit sa isa kadato ug kuartahan nga politiko aron siya kasaligan ug kabuboan sa daghang SOP o TF (Talent Fee) ija himuon ang pagdaut, pagsaway ug pagbutangbutang sa isa nija ka kauban.

Para mosamot sija ka humot sa jaon na kandidato ija sawayon an isa ka politico ilabina kon mokontra sa ija gidapigan nga politico. Dunay sab politico nga kusog mohatag, dili boxer, dili kuripot, dili hakog ug labaw sa tanan dili kawatan… friends kini sa mga independent media pero kon kaswatan na politico pilion ra an Media… Busa kita na lang ang musabot kon unsa nga klasi ini nga medya… (July 21-21, 2008 issue of Surigao Newswatch)


Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Previous Post Next Post

نموذج الاتصال